Colette spreekt in de Belgische Kamer over endometriose

Colette Peeters werd op 28 september uitgenodigd door de Belgische Kamer om als expert haar inzichten en feedback te delen rond resoluties over endometriose. Aan de zijde van onder meer Dr. Carla Tomassetti, vooraanstaand endometriose chirurg verbonden aan UZ Leuven, ging Colette dieper in op verschillende aspecten van de aandoening, de rol van osteopathie in het voor- & natraject en een scala aan maatregelen die endometriose op de kaart kunnen zetten.

Resoluties rond endometriose

De commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen van de Kamer van volksvertegenwoordigers behandelt momenteel het voorstel van resolutie (Karin Jiroflée en Gitta Vanpeborgh) betreffende endometriose, de vroegtijdige diagnose ervan en de nood aan concentratie van expertise voor het behandelen ervan, n° 2477/001 en het voorstel van resolutie (Nathalie Muylle) met betrekking tot endometriose, n° 2510/001.

Om de resoluties kritisch tegen het licht te houden, nodigde de commissie een aantal experten rond endometriose uit voor een hoorzitting in de Kamer van Volksvertegenwoordigers in Brussel. Naast de hoorzitting werd ook aan Colette gevraagd om een uitgebreid schriftelijk antwoord te bieden omtrent beide resoluties.

Hoorzitting in de Belgische Kamer

In de hoorzitting gaf Colette tekst en uitleg over endometriose, de diagnose, de symptomen en de nood aan sensibilisering. Daarnaast belichtte ze de biomechanische aspecten van de aandoening die zich bij endopatiënten uiten in functionele klachten. Colette ging in op de manier waarop gespecialiseerde en ervaren osteopaten via innovatieve interne manuele technieken de pijn geassocieerd met endometriose kunnen verlichten.

De integrale video van de hoorzitting kan je hieronder bekijken.

De uiteenzetting van Colette start vanaf 10:50.

Share this article

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

More articles

Pers

Colette in vakpublicatie About Osteopathy

Colette publiceerde onlangs in About Osteopathy, het vakblad van osteopathie.be, een artikel over endometriose in de rubriek ExpertsTalk. Het artikel belicht endometriose vanuit verschillende invalshoeken. Download en lees het artikel hieronder.

Scroll to Top

Draag bij voorkeur een FFP2 masker