Op zoek naar een plaatsje in de agenda? Er komt regelmatig een plek vrij door bijv. een ziekte, annulatie, etc. Hou de agenda dus dagelijks in de gaten!

Dr. Wim Decleer

Fertiliteitsarts

Gynaecoloog, fertiliteitsbehandelingen, chirurgie

Over Dr. Wim Decleer

Dr Decleer is gynaecoloog en fertiliteitsarts. Hij startte zijn fertiliteitscentrum in Tielt in 1991, na een intensieve opleiding in de vruchtbaarheidstherapie in verschillende buitenlandse centra (onder andere in Engeland en Duitsland).

Sinds 1994 bouwde dr. Decleer een gerenommeerde vruchtbaarheidskliniek uit in het Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn te Gent en Aalter.

Dr. Decleer start met privé consultaties in onze groepspraktijk in Evergem. Zo vinden klassieke en complementaire manuele geneeskunde elkaar in onze praktijk door de combinatie van gynaecologie, urologie en osteopathie.

Reguliere geneeskunde, osteopathie en fertiliteit

Dr. Decleer en Colette Peeters leerden elkaar kennen in 2015 en vrijwel meteen ontstond er een samenwerking. Ze sloegen de handen in elkaar met als gezamenlijk doel het behandelen van de infertiliteit en chronische pijn bij endometriose patiënten. Die gemeenschappelijke aanpak bestaat uit een preoperatieve behandeling bij de osteopaat, aansluitend een eventuele chirurgische aanpak en eventueel antihormonale nabehandeling. Na de operatie volgen dan opnieuw osteopatische behandelingen met interne manipulaties van alle weefsels om verklevingen en littekenvorming te voorkomen en de beweeglijkheid van de organen te herstellen.

Naast het traject “chronische pijn” bij endometriose, werd ook het zorgpad “endometriose-fertiliteit-falen van implantatie” uitgebouwd.

 

Podcast: Colette & Dr. Decleer

In de podcast “Geen kleine man” gaan Colette en dr. Wim Decleer samen in op endometriose. Je verneemt er ook meer over de rol van osteopathie én reguliere geneeskunde.

Fertiliteit & chirurgie

De chirurgische ingrepen van Dr. Decleer vinden plaats in AZ Jan Palfijn (Gent).

Patiënten die na een fertiliteitsbehandeling zwanger worden, behoren  heel dikwijls tot de hoogrisico-groep van zwangerschappen. Dat kan onder andere omwille van de fertiliteitsbehandeling zelf zijn, bijvoorbeeld een patiënte met een verlittekende baarmoeder na een myomectomie. 

Deze patiënten vergen een bijzondere zorg, en dus is het ook zinvol dat zij gevolgd worden door een verloskundige die voeling heeft met de fertiliteitsproblematiek. Een nauwkeurige opvolging van de zwangerschap met uiteraard aandacht voor het lichamelijke aspect, maar ook voor de psychologische en psychosociale impact van een risicozwangerschap is dan hoe dan ook noodzakelijk.

Daarnaast mag men niet vergeten dat flink wat van de moderne endoscopische chirurgie ontwikkeld werd uit de fertiliteitschirurgie.

Bijzonder slechte resultaten van de fertiliteitschirurgie via de klassieke open-buikchirurgie uit de jaren 1970-1980, leidden er toe dat de endoscopische en microchirurgische technieken, en later ook de robotchirurgische technieken, tot volle ontwikkeling kwamen. 

Microchirurgische en endoscopische technieken die ontwikkeld werden in het kader van de tubaire en uteriene chirurgie (myomectomie, resectie van uterus septum, adhesiolyse, etc.) voerden tot toepassingen in de algemene gynaecologische problematiek. Deze evolutie leidde dan weer tot de ontwikkeling van de laparoscopische hysterectomie, een ingreep die ondertussen de klassieke hysterectomie verdrongen heeft als standaardtherapie. 

Dr. Decleer is een ervaren endoscopisch chirurg. Meer en meer wordt vandaag de dag zelfs de robot gebruikt bij chirurgische ingrepen, meer bepaald bij oncologische indicaties en dan voornamelijk in de abdominale gynaecologische oncologie (baarmoederhalskanker, endometriumcarcinoom, ovariumcarcinoom, etc.). 

Indicaties

Waarvoor kan je terecht bij dr. Decleer in onze praktijk in Evergem?

 • consultaties
 • echografieën
 • bloedafnames
 • bespreking fertiliteitstraject
 • bespreking operatie

Studies

 • HCG triggering versus hCG in combination with GnRH agonist in PCOS patients. A randomized, controlled trial. — In deze studie evalueren we de nieuwe manier van triggering binnen een groep patiënten met verhoogd risico op het overstimulatiesyndroom (OHSS).
 • Ovarian stimulation in IVF-patients with Corifollitropin Alfa in combination with hp-FSH versus Corifollitropin Alfa with low dose hCG. A prospective, randomized trial. — De bedoeling van deze studie is om via een nieuwe strategie in ivf-stimulatie de medicamenteuze kosten bij een ivf-behandeling fors te laten dalen. 
 • Oxytocin antagonist in patients with repeated failure of implantation. A prospective, randomized, placebo-controlled, double blind study. Wij verwachten een voordelig effect van de toediening van oxytocine antagonisten rond de transfer door hun relaxerende effect op de baarmoeder. Dit vooral bij patiënten met herhaald falen van een ivf-cyclus, ondanks goede embryokwaliteit.
 • The efficacy, safety and tolerability of oral dydrogesterone 30mg daily versus intravaginal micronzed Progesterone capsules 600mg daily for luteal support in IVF. A double blind, double dummy, randomized, two-arm, multicenter study. — In deze studie vergelijkt de firma Quitiles-Abbott twee bestaande progesteronproducten die gebruikt worden ter ondersteuning van de luteale fase in een ivf-cyclus. het ene product wordt oraal ingenomen, het andere vaginaal. Quitiles-Abbott wil graag aantonen dat beide producten minstens evenwaardig zijn, en op die manier het comfort van het orale middel promoten.
 • The efficacy and safety of Pergoveris® (follitropin alfa and lutropin alfa) and Gonal F® (follitropin alfa) for multifollicular development as part of an assisted reproductive technology treatment cycle in poor ovarian responders, as definede by the European Society of Human Reproduction and Embryology criteria (ESPART). A phase III, randomized, controlled, single blind, multicenter, parallel arm trial. — Deze studie onderzoekt of Pergoveris® een doeltreffend geneesmiddel is voor patiëntes met een lage reactie binnen een normale ivf-procedure. Pergoveris® wordt vergeleken met de als standaard gebruikte stimulatiemedicatie (Gonal F®).
 • Comparison of hCG triggering versus hCG in combination with a GnRH agonist: a prospective randomized controlled trial. — We vergelijken twee methodes van triggering, beiden gebruikt binnen de fertiliteitskliniek. Het gaat om de gouden standaard die vergeleken wordt met een nieuwe techniek die op zich duidelijk de risico’s van de ivf-stimulatie in het kader van het risico op een overstimulatie syndroom vermindert.

Maak een afspraak

Scroll naar boven