Op zoek naar een plaatsje in de agenda? Er komt regelmatig een plek vrij door bijv. een ziekte, annulatie, etc. Hou de agenda dus dagelijks in de gaten!

Frankrijk ontwikkelt een nationaal endometriose plan

“Ce n’est pas un problème de femmes, c’est un problème de société.”

Met die woorden kondigde de Franse president Emmanuel Macron aan dat de overheid een plan zal ontwikkelen om miljoenen vrouwen met endometriose tegemoet te komen in Frankrijk. Het gaat om een nationaal actieplan.

In een videoboodschap legt Macron de vinger op de wonde:

Het is een grootschalig probleem dat niemand benoemt, een zwaar lijden waaraan niemand gehoor geeft. En toch treft het één op tien vrouwen.

President Macron schetst de grote impact die endometriose heeft op het leven van miljoenen vrouwen. Van de dagelijkse pijn tot en met vruchtbaarheidsproblemen. Daarnaast haalt de Franse president aan dat de aandoening onzichtbaar blijft. Niet alleen omdat ze te weinig bekend is maar ook omdat de informatie rond endo vaak ontbreekt. Vele vrouwen herkennen de signalen niet, net als hun partners, omgeving en zelfs zorgvestrekkers. Ook in de diagnostiek glipt endometriose al te vaak door de mazen van het net.

Daarom werd het tijd. Om te praten om hun stilzwijgend lijden te doorbreken. Tijd om actie te ondernemen, om hun toegang tot zorg makkelijker te maken. Tijd om te investeren zodat onderzoekers de oorzaak van de ziekte kunnen blootleggen en aangepaste behandelingen kunnen ontwikkelen.

Voor Macron stond endometriose altijd al op de agenda. Zo maakte het in 2017 al deel uit van zijn campagne en formuleerde de Franse president in 2019  al een actieplan. Dat mondt nu dus uit in een nationale strategie.

Het plan van Macron om endometriose aan te pakken, steunt op verschillende pijlers:

  1. Educatie rond de aandoening. Het herkennen van de symptomen blijft een belangrijk struikelblok.
  2. Een nationale onderzoeksstrategie. Frankrijk moet de ambitie hebben om een pionier te zijn in wetenschappelijk onderzoek naar endometriose.
  3. Regionale kenniscentra. Er moet op regionaal  niveau gewerkt worden aan kennisclusters rond endometriose.
  4. Iedereen moet ten slotte de reflex ontwikkelen om endometriose te (h)erkennen.

We hopen dat onze regering zich laat inspireren door Macrons ambitieuze voorbeeld om ook in België endometriose als langdurige ziekte te erkennen. Want tot op heden is endometriose niet geneesbaar.

En de impact op levenskwaliteit is erg groot.

Dat zie ik ook elke dag in onze praktijk, waar ik me inzet voor duizenden endometriose-patiënten. Via manuele interne osteopathische technieken verlicht ik de chronische pijn waarmee ze dagelijks worden geconfronteerd.

Dus luisteren, herkennen, adviseren, maar ook: erkennen. Enkel zo krijgen endo-patiënten de aandacht en zorg die nodig is.

Hopelijk neemt onze overheid een voorbeeld aan Macron.

Share this article

More articles

Endometriosis

Colette in de podcast Het Cyclus Kompas

Na de podcast Geen kleine man mocht Colette recent ook haar klinische ervaring delen in de podcastreeks Het Cyclus Kompas. In aflevering 5 staat pijn centraal en ging Colette dieper

Scroll to Top