Op zoek naar een plaatsje in de agenda? Er komt regelmatig een plek vrij door bijv. een ziekte, annulatie, etc. Hou de agenda dus dagelijks in de gaten!

Colette in KNACK over miskende pijn bij vrouwen

Het ouderwetse beeld van de “hysterische” vrouw ligt gelukkig al een hele poos achter ons, maar toch valt het op dat de klachten waarmee vrouwen naar hun arts stappen niet altijd serieus worden genomen. Door de onderschatting van de pijn en de bijbehorende klachten krijgen vrouwen met aandoeningen zoals gynaecologische kankers, endometriose, of lichen sclerosus dan ook veel later een officiële diagnose. Met soms veel slechtere vooruitzichten.

Hoe komt het dat artsen de pijn van vrouwelijke patiëntes zo vaak verkeerd inschatten? Wat kan een patiënt zelf doen? En is er een rol weggelegd voor de overheid? In een artikel voor KNACK magazine legt Colette uit wat er speelt.

Share this article

More articles

Pers

Colette in Fokus magazine Wonder Women

In het kader van Endometriose Awareness Maand interviewde Flair voor Fokus magazine osteopaat Colette Peeters in het themanummer Wonder Women. Je leest in het artikel onder meer over endometriose zelf,

Pers

Artikel in Knack over vulvaklachten en endometriose

Naar aanleiding van de opening van een nieuwe kliniek voor vrouwen met vulvaire klachten (Jessa Ziekenhuis in Hasselt), interviewde KNACK enkele experten. In het artikel komen onder meer vulvodynie, dyspareunie

Scroll to Top