Post-academische module: The osteopathic approach to obstetrics – gynecology – infertility.

Osteopaat Colette Peeters zal in december in Kopenhagen een post-academische module (PAM) doceren voor The International Academy of Osteopathy (IAO) over de osteopathische benadering van verloskunde – gynaecologie – onvruchtbaarheid, meer bepaald externe en interne technieken. Details van de opleiding 11/12/2020 – 12/12/2020 van 08:30 – 18:30 University College Copenhagen, …

Post-academische module: The osteopathic approach to obstetrics – gynecology – infertility. Lees meer »