Endometriose, chirurgie en interne osteopathische behandeling

(English version below.)

Colette tilt haar vaardigheden en kennis naar een hoger niveau door regelmatig te assisteren bij laparoscopische chirurgie. De combinatie van gynaecologische chirurgie, pathologie en ‘interne’ osteopathie opent nieuwe perspectieven die ons helpen aandoeningen zoals endometriose beter te begrijpen. Ik ben de chirurg en zijn team dankbaar dat ze me de afgelopen vier jaar door de operaties hebben begeleid.

De gouden standaard, geïnstrueerd in talrijke publicaties en richtlijnen, is een mix van diagnostische laparoscopie met histologische authenticatie van endometriale klieren om endometriose te diagnosticeren (Wykes 2004) (Dunselman et al. 2014). Een vroege diagnose van deze pathologie is belangrijk om chronische pijn en onvruchtbaarheid te voorkomen. Het is een klinische uitdaging in een osteopathie praktijk om endometriose en gerelateerde functionele problemen te herkennen en te behandelen met vaginale, rectale en abdominale osteopathische technieken (osteopathische interne manipulatieve behandeling = OIMT).

De centrale hypothese: is wat we voelen hetzelfde als wat we zien tijdens een operatie? Een verminderde beweeglijkheid (range of motion) in de vrouwelijke bekken minor, als gevolg van endometriose / fibrotisch weefsel, kan chronische bekkenpijn (CPP), onvruchtbaarheid en dyspareunie veroorzaken.

CPP is een klinische uitdaging voor osteopaten vanwege het grote aantal mogelijke oorzaken. Het is van het grootste belang voor osteopaten om endometriose uit te sluiten in de differentiaal diagnose van CPP bij vrouwelijke adolescenten en volwassenen om adequate therapie te bieden (Gallagher 2018) (Sinaïï et al. 2002) (Dunselman et al. 2014) (Sultan 2012) ( Suvitie 2016) (Geysenbergh 2017).

Het extra belang van OIMT ligt niet alleen in het verminderen van chronische pijn en onvruchtbaarheid, maar ook in het paradigma achter het interne behandelingsstrategie, namelijk het herstellen van de viscerale beweeglijkheid (range of motion) bij endometriosepatiënten.

Colette takes her skills and knowledge to the next level by regularly assisting with laparoscopic surgery. The combination of gynaecological surgery, pathology, and ‘internal’ osteopathy opens up new perspectives that help us better understand conditions like endometriosis. I’m thankful to the surgeon and his team for guiding me through the surgeries during the last four years.

The gold standard, instructed in numerous publications and guidelines, is a blend of diagnostic laparoscopy with histological authentication of endometrial glands to diagnose endometriosis (Wykes 2004) (Dunselman et al. 2014). Early diagnosis of this pathology is important, preventing chronic pain and infertility. It is a clinical challenge to recognize and treat endometriosis and related functional problems with vaginal, rectal, and abdominal osteopathic techniques (osteopathic internal manipulative treatment = OIMT).

The central hypothesis: is what we feel the same as what we see during surgery? Decreased range of motion in the female pelvis minor, due to endometriosis / fibrotic tissue, can cause Chronic Pelvic Pain (CPP), infertility, and dyspareunia.

CPP is a clinical challenge for osteopaths due to the large number of potential causes. It is a matter of utmost importance for osteopaths to encounter endometriosis in the differential diagnosis of CPP in female adolescents and adults to provide adequate help (Gallagher 2018) (Sinaïï et al. 2002) (Dunselman et al. 2014) (Sultan 2012) (Suvitie 2016) (Geysenbergh 2017).


The additional importance of OIMT not only lies in diminishing chronic pain and infertility, but also in the paradigm behind the internal treatment policy, which is to re-establish visceral range of motion in endometriosis patients.

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Meer berichten

Uncategorized

Corona update

Na de recente aanpassing van de corona-richtlijnen zetten we nog even alle maatregelen in onze praktijk op een rijtje. We vragen aan alle patiënten om de regels strikt op te

Endometriose

Taboe in de buik. Endometriose in Telefacts.

Taboe in de buik. Zo heet de reportage van Telefacts over de mysterieuze aandoening endometriose. Endometriose blijft een ernstig en ingrijpend probleem waar wereldwijd drie op de tien vrouwen mee kampen.

Scroll to Top

We blijven er voor alle patiënten. Ook tijdens corona.

Je blijft welkom in onze praktijk

Onze groepspraktijk biedt eerstelijnszorg en blijft beschik­baar voor alle patiënten.

Je bent steeds welkom indien je alle voorwaarden zorgvuldig in acht neemt.

  • Draag een proper masker
  • Breng een grote badhanddoek mee
  • Kom niet als je symptomen van corona vertoont